Konkurs Pune

 Agjensioni për Shërbime Socio-Edukative OJQ”Shpresa e Jetes” me seli në Prishtinë shpallë konkurs për nje Edukator në Prishtinë.

Kandidati duhet të plotësoj këto kushte:

 • Të këtë Diplome Unveristare (Shkalla Bachelor) ose të jëtë në pragë të përfundimit të studimeve.
 • E preferuar të këtë studiuar ne fushat e Edukimit
 • Të flas dhe të shkruaj gjuhën Italiane (E preferuar) ose gjuhën Angleze
 • Të këtë shkathtësi të punës në kompjuter dhe të jëtë komunikativë
 • Të këtë etikë të lartë pune
 • Të jëtë në gjëndje të punoj me orar fleksibil të punës

Detyrat e punes:

 • Asiston Koordinatorin në realizimin e Projektit “Adoptim ne Distanc”,
 • Përpilimin e njoftimeve të ndryshme periodike për donatoret e këtijë Projekti,
 • Përkthen njoftime të iniciativave të ndryshme për donatoret e këtijë Projekti
 • Ndihmon koordinatorin në përgatitjen e planit dhe programit të punës,
 • Bën mbikëqyrjën dhe kontrollimin e materialeve të të gjitha llojeve lidhur me Projektin
 • Kontrollimin dhe mbajtjen e korrispondences me Zyren Ndërlidhse me donatoret në lidhje me Projektin
 • Merr pjesë në mbikqyrjen e aktiviteteve ëe ndryshme që realizohen në këtë Projekt.
 • Bën raportime të ndryshme rreth aktiviteteve, raportime periodike, statistikore etj.

Të gjithë kandidatët e intersuar mund të dergojn CV e tyre në email adresën :

shpresa_jetes@hotmail.com ose ti dorëzoj në zyrën tonë në adresën: Konvikti i Vajzave, Kati Përdhes, Zyret e Shpresa e Jetes, Rruga Imzot Nike Prela Pa numer, Ulpianë Prishtinë prej ores 10.00-14.00

Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni në nr.tel +38138542241 ose +37745424930  çdo ditë pune nga ora 10.00-14.00.

Konkursi është i hapur nga data 14.07.2015 deri me daten 24.07.2015