ISO 9001 Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë

Stafi i OJQ “Shpresa e Jetes” ne Trajnimin Sistemi i Menaxhimit të Cilësië