Thirrje për Aplikim – Call for Proposal

OJQ ”Shpresa e Jetës” ne kuadër te Projektit  “Distance Support – SAD” ka hapur thirrjen për aplikim për Sub-Grant për Kamp Veror Qershor-Korrik 2017.

Afati i fundit për aplikim është 31 Maj 2017.

Për informata më të hollësishme rreth programit dhe procedurës së aplikimit, bashkëngjitur i gjeni dokumentet:

Call for proposals- sub-grant

Application form for sub-granting

Budget form for sub-grant

 

 

NGO ”Shpresa e Jetës” in framework of project  “Distance Support – SAD” announces the call for Proposal for Sub-grant for Summer Camp June-July 2017.

Deadline for Application is May 31 2017.

For detailed information about program and application procedures attached you can find documents:

Call for proposals- sub-grant

Application form for sub-granting

Budget form for sub-grant